banner-IES_uzb_vnut.jpg

Foydali resurslar

Қисқа фаз ротор билан асинхрон, портловчи бир ва кўп тезликли электродвигателлар таъмири. Дастлабки характеристикаси сақланган доимий ва узгарувчан ток электродвигателлар таъмири.

 • электродвигателлар нинг капитал ва жорий таъмир;
 • электродвигателлар таъмири бўйича техник консультациялар;
 • электродвигателлар техникга техник хизмат кўрсатишпускларни таъмирлаш ишлари;
 • электрик машиналарни ишлатиш жараёнида техник ёрдам;
 • Буюртмачи мутахасисларни.

Нега электрдвигателларни таъмирлаш уларни алмаштиришдан яхшироқ?

 • Электрдвигателларни таъмирлаш 60% арзонроқ
 • Таъмирлаш муддати янгисини сотиб олишдан қисқароқ.
 • Таъмирланган электродвигателнинг ишлаши янгисиникидан кам эмас.

Электрдвигателларни умумсаноат таъмирлаш қуйидагиларни ўз ичига олади:
Паствольтли электродвигателларни ўраш:

 • электродвигателларнинг статор ёки ротор ўрамини алиштириш – босқичлар:
 • ўрамлар бўйича маълумотлар ҳисоби
 • ўрамлар йиғими ёки ғалтагини ўраш
 • элетродвигател ўрами алмаштирилишининг охирги босқичида электр лакида лакланиб ўуритилади

Юқоривольтли электродвигателларни ўраш:

 • Статор ва изоляцияларни эски мисдан ажратиш;
 • изоляцияларни стеклонитдан ажратиш;
 • Таъмирлашдан кийнги синов жараёнларини ўтказиш;
 • Таъмирлашдан кейин юқоривольтлисиновларни ўтказиш;
 • изоляция қаршилигини ўлчаш;
 • изоляцияларни юқори кучланишли частотада текшириш.
 • электродвигателларни ўрнатиш жойидп қисман таъмирлаш.
  электродвигателларнинг ўрамини исталган қувватда печларда куйдириш.
  электродвигателлпр роторлари балансировкаси.

Электродвигателларнинг техник хизмати

Техник хизматларнинг давомийлиги ишлаб чиқариш шароитларига боғлиқ. Оғир шароитларда ишловчи электр двигателларни ойига бир маротаба ўта оғир шаритларда тез тез кўриб чиқиш тавсия этилади.

Ротор ёки статор ўрамларини алмаштириш электродвигател капитал таъмирига киради.

Электродвигателларнинг техник хизмати кўриб чиқади:

 • Кран электродвигателлари таъмири
 • Бир икки тезликли кран электродвигателлар таъмири.
 • Қисқа муддатли ва қисқа муддатли иш режимли кўтарма ёки бошқа механизлар учун мўлжалланган MTF, МТН, МТИ ( фаза ротори билан) и MTKF, МТКН, МТКИ кран электродвигателлари нафақатиеханик мустаҳкам , балки изоляци юқори ҳароратига чидамли бўлиши керак . Ундан ташқари, айтилган режимдаги қониқарли иш узайтирилган двигател шакли орқали эришилиши мумкин Кранли электродвигателлар таъмири , агар у фазали бўлса ротор ва статор ўрамарини алиштириш орқали бажарилади.

Кран электродвигателларга :

 • лифт электродвигателлари таъмири
 • AC, АС2, ЗАН, 4АН, 5АН, 4AJI, 4АМН,серияли ва бошқа лифт электродвигателлари таъмири.

Лифт электродвигателлари —жамоат ва аҳолияшаш объектларидаюк ва йўловчи лифтлари учун мўлжалланган электр машиналар.

Бизнинг мутахасислар объектларга чиқиб электродвигател лифтлари диагностикасини амалга оширишади. Жойларда маторлар таъмири ёки алмашинуви ўтказилиши мумкин.

Капитал таъмир зарур бўлган ҳолатларда демонтаж амалга оширилади.

Капитал таъмир лифт электродвигателлари ўз ичига олади:

 • Маҳаллий ва чет эл махсулотларининг умусаноат таъмири бўйича арча хизмат турлари.
 • Янги ва фойдаланилган электродвигателларни сотб олиш ва сотиш.
 • MTF, МТН, МТИ, МТК, LIEBCHER кран электродвигателлар таъмири
 • учфазали электродвигателлар таъмири
 • доимй ток электродвигателлари таъмири
 • портлашдан ҳимояланган электр машиналари таъмири
 • ҳаракатланувчи ва тягали электродвигателлар таъмири
 • икки,уч ва кў тезликли электродвигателлар таъмири
 • статор ва ротор ўрамлари таъмири
 • компрессор станциялари электродвигателлари таъмири
 • қадамлиэлектродвигателлар таъмири
 • электр машиналарини тиклаш